Przenoszenie serwera statlook do nowej lokalizacji fizycznej lub wirtualnej.

Poniżej zamieszczona jest instrukcja jak poprawnie przenieść instalację uplook serwer

 

  1. Wysłać na [email protected] prośbę o restart licencji uplook serwer.
  2. Zainstalować uplook serwer na nowym środowisku.
  3. Sprawdzić czy możliwa jest komunikacja z nowym serwerem po portach wykorzystywanych przez statlooka (Agent/Master). Numery portów można sprawdzić w konfiguracji serwera uplook. Domyślnie są to porty 21200 dla Agenta, 21300 dla Mastera oraz 22200 dla DirectPC.
  4. W pierwotnej instalacji w menu „Narzędzia”->”Opcje”->”Agent”->”Ustawienia połączeń”, na liście „Alternatywnych połączeń” należy wprowadzić adres i port komunikacji nowego serwera uplook. W związku z tą zmianą należy zwrócić uwagę, aby zaczekać z  następnymi krokami, aż wszyscy agenci pobiorą ją do swojej konfiguracji. Najczęściej wystarczyć powinno 24h, ale proszę zwrócić uwagę na maszyny, które są wyłączone np. z uwagi na czyjąś absencję.
  5. Wykonać kopię zapasową bazy (Narzędzie kopii bezpieczeństwa) i zatrzymać „stary”/pierwotny serwer statlooka. Bazę należy następnie odtworzyć na nowym środowisku, uprzednio należy zainstalować na niej odpowiednie środowisko SQL, jeśli to dej pory nie zostało zainstalowane.
  6. Po wykonaniu powyższego kroku można uruchomić „nowy” serwer.

 

Uwaga

Należy zwrócić uwagę, aby obie instalacje serwera nie pracowały jednocześnie.

Istotne również jest, aby na nowym serwerze zainstalować uplooka w tej samej wersji, w której pracowała instalacja pierwotna.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły