Przywrócenie kopii bazy danych z pliku.

Rozwiązanie:

  1. Proszę skopiować plik *.udb z zapisaną kopią bazy danych na docelowy komputer, gdzie ma zostać przeniesiony silnik bazy danych.
  2. Proszę zainstalować silnik bazy danych.
  3. Należy zainstalować na nowej maszynie uplook serwer (wraz z uplook serwerem zostanie zainstalowane narzędzie do wykonywania kopii, za pomocą którego można przywrócić wcześniej wykonany backup)
  4. Następnie należy ponownie uruchomić narzędzie do tworzenia kopii bezpieczeństwa, zaznaczyć opcję ‘Przywróć bazę danych systemu uplook z kopii bezpieczeństwa’ oraz kliknąć przycisk ‘Dalej’.
  5. Proszę o wybranie skopiowanego pliku *.udb oraz kliknięcie przycisku ‘Dalej’. wybierz plik
  6. Należy ustawić docelową bazę danych jako MSSQL oraz wprowadzić dane do połączenia z silnikiem bazy danych. konfiguracja bazy
  7. W kolejnym oknie możemy na czas kopiowania wstrzymać serwer (nie ma takiej potrzeby).
  8. Następnie klikamy przycisk ‘Dalej’ i czekamy, aż zakończy się proces kopiowania.
  9. Po zakończonym procesie kopiowania klikamy przycisk ‘Ustaw jako aktywną…’, wypełniamy pola dotyczące serwera uplooka oraz serwera bazy danych.


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły