Jak zmienić właściwości wielu zasobów?

Każdy z zasobów ma swoje indywidualne właściwości, na przykład rodzaj zasobu czy status. Jeżeli zachodzi potrzeba zmian tych właściwości dla większej ilości sprzętu, otwieranie karty zasobu dla każdego z nich i zmiana była by męcząca. W zakładce zasoby można dokonać takiej zmiany dla wielu zasobów jednocześnie.

Rozwiązanie:

  1. W konsoli Master przejdź do zakładki Zasoby i wyfiltruj / wybierz z listy pozycje, które chciałbyś modyfikować.
  2. Przy zaznaczonych pozycjach użyj prawego przycisku myszy aby wywołać menu kontekstowe i wybierz pozycję zmieńzmiana właściwości zasobów
  3. Wybierz z listy odpowiednią właściwości i dokonaj zmiany.


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły