Baza danych – podstawowe informacje oraz dobre praktyki.

  1. Statlook pozwala na wykorzystanie dwóch rodzajów silników bazodanowych do swojego działania:
  • Microsoft SQL Server w wersji komercyjnej i niekomercyjnej (wersja niekomercyjna Express zapewnia darmową przestrzeń na dane do 10 GB).
  • PostgreSQL, który jest silnikiem całkowicie darmowym (Statlook wspiera PostgreSQL w wersji 9.3 i nowszej).

System informuje o silniku bazodanowym i rozmiarze bazy w swoim dashboardzie.

przykładowa baza danych - informacje wyświetlane w dashboardzie systemu statlook
Kafelek pokazujący dane dotyczące bazy danych używanej przez system statlook
  1. Poprawna konfiguracja Statlooka pozwala zaoszczędzić mnóstwo wolnego miejsca na dysku. W pierwszej kolejności musimy odpowiedzieć sobie na pytanie „Jakie dane chcielibyśmy zbierać?”, „Jak często chcielibyśmy, żeby te dane spływały w kierunku serwera?”. Głównymi elementami, które powiększają rozmiar bazy są dzienniki zdarzeń Windows oraz dane zbierane w krótkich odstępach czasu.

Statlook pozwala rozdzielić zbieranie poszczególnych danych oraz skutecznie je ograniczyć. Dobrą praktyką jest minimalne zbieranie dzienników zdarzeń Windows maksymalnie do poziomu błędów. Pozwoli to skupić się na cennych i najistotniejszych dla administratora informacjach ze stacji roboczych.

Opcje dostępne dla Administratora Sieci Informatycznej używającego systemu statlook
Ustawienia monitorowania systemu w konsoli Master

Kolejną istotną rzeczą z punktu widzenia administratora jest poprawne ustawienie interwałów czasowych. Optymalnymi ustawieniami są 10min/20min, gdzie pierwsza wartość oznacza pobieranie zadań z serwera, a druga wysyłanie wyników na serwer. Takie ustawienia zapewnią balans między wydajnością a szybkością.

ustawienia systemu statlook regulujące działanie Agenta na stacji roboczej
ustawienia Agenta uplook w konsoli Master

System pozwala również na skuteczne zarządzenie bazą danych przez jej konserwację, co pozwoli na przetrzymywanie tylko aktualnych wyników. Należy podkreślić, że firmy powinny indywidualnie podchodzić do narzędzia konserwacji.

konserwacja bazy danych systemu statlook
Narzędzie automatycznej okresowej konserwacji baz danych
  1. Można przyjąć, że dla „pełnego monitoringu” użytkownika i komputera dla 100 komputerów z ograniczonym skanowaniem plików baza przyrasta w ciągu jednego miesiąca o 1 GB danych. Jednak takie oszacowanie nie jest jednoznaczne, ponieważ przyrost danych zależy od wielu czynników:
  • Jakie komponenty uplook Agent zostały aktywowane (Komputery, Audyt, Monitoring, Datalook, Helpdesk, itd.)?
  • Jak skonfigurowany jest Agent, czyli jakie dane są zbierane (czy monitorowane są nagłówki okien procesów, napędy zewnętrzne, naciśnięcia klawiszy i myszy itd.)?
  • Jak często wykonuje się skanowanie i jaki jest to rodzaj skanowania (Sprzęt, Oprogramowanie, skanowanie plików multimedialnych).
  • Dodatkowe czynniki niezależne od systemu (np. ilość wystąpień błędów systemowych przy równoczesnym zbieraniu tych informacji przez system).
  1. Statlook dostarcza również narzędzia do wykonywania backupów bazy danych oraz migracji baz pomiędzy silnikami Microsoft SQL i PostgreSQL (ścieżka: C/ProgramFilesx86/AplusCSystems/uplook/Server).

Pierwsze z nich zapewni bezpieczeństwo danych w razie zagrożenia przed ich utratą lub uszkodzeniem, natomiast drugie pozwoli na przeniesienie bazy, kiedy postanowimy przejść np. z MSSQL Express na PostgreSQL .

 

system uplook pozwala na przeniesienie plików z jednej bazy danych do nowej
Funkcja systemu uplook pozwalająca na migrację danych np. z MS SQL do PostgreSQL
kopia bezpieczeństwa pozwala na zabezpieczenie danych przed uszkodzeniem lub niechcianym usunięciem
system statlook pozwala na utworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły