Przeniesienie plików bazy PostgreSQL do innego katalogu

Wraz z upływem czasu, baza danych rośnie, czasem tak szybko, że konieczna jest zmiana lokalizacji plików bazy. Niestety PostgreSQL w starszych wersjach instalatora nie oferuje zmiany lokalizacji katalogu DATA. Pliki należy przenieść ręcznie oraz skonfigurować usługę, tak, aby korzystała z nowej lokalizacji plików danych.

Rozwiązanie:

Uwaga

Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma AplusC Systems nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

 

  1. Przejdź do usług systemu Windows [services.msc], odnajdź usługę PostgreSQL (nazwa może się różnić w zależności od zainstalowanej wersji).
  2. Z menu kontekstowego wywołanego prawym klawiszem myszy wybierz Zatrzymaj. zatrzymywanie usługi postgreSQL
  3. Przenieś katalog DATA do nowej lokalizacji (ścieżka instalacyjna to C:\Program Files\PostgreSQL\x.x\data), wartość x.x określa wersję zainstalowanego silnika baz danych.
  4. Otwórz edytor rejestru Windows [regedit.exe]. Zlokalizuj klucz
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\postgresql-numer-wersji

    Dwuklikiem otwórz wartość ImagePath i edytuj parametr D. Parametr D określa lokalizację folderu DATA dla danej instancji PostgreSQL. Zmień ścieżkę na nową lokalizację katalogu oraz zapisz zmiany.imagepath postgre sql

  5. Po dokonaniu zmian w rejestrze należy uruchomić usługę PostgreSQL. Należy to zrobić analogicznie do zatrzymania usługi, wybierając Start z menu kontekstowego Uruchom.


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły