Serwer uplook nie może nawiązać połączenia z PostgreSQL

Jeżeli przy próbie uruchomienia serwera wyskakuje błąd: „brak wpisu w pg_hba.cong dla hosta „xxx.xxx.xxx.xxx”, użytkownika „postgres” bazy „postgres” SSL wyłączone”, należy na serwerze bazy danych zmienić konfigurację silnika, tak aby przyjmował połączenia z innych maszynbłąd połączenia z postgre SQL

Rozwiązanie: 

  1. Na komputerze z zainstalowanym PostgreSQL, przejdź do podkatalogu Data w katalogu instalacyjnym PostgreSQL, domyślnie są to:
   • Microsoft Windows 32 bit:
    C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\x.x\data
   • Microsoft Windows 64 bit:
    C:\Program Files\PostgreSQL\x.x\data

    gdzie x.x to numer wersji.

  2. Wykonaj kopię zapasową pliku pg_hba.conf
  3. Za pomocą notatnika bądź innego edytora tekstu otwórz plik pg_hba.conf
  4. Na końcu pliku, w sekcji # IPv4 local connections dodaj wpis:
   host  NazwaTwojejBazyDanych      postgres      AdresIP/Maska      md5

   Przykładowy wpis, który spowoduje zezwolenie połączenia do bazy danych Uplook_baza, dla użytkownika postgres z adresu 10.2.234.12

   host  Uplook_baza      postgres      10.2.234.12/32      md5
  5. Każdy z elementów [użytkownik, baza danych. adresIP/maska] może zostać zastąpiony przez ‚ALL‚.

Zapisz konfigurację i uruchom usługę PostgreSQL ponownie.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły