Problem z uruchomieniem usługi PostgreSQL

Objawy:

 • Przy uruchomieniu konsoli Master niekończący się komunikat o konserwacji bazy danych
 • Brak możliwości połączenia z bazą danych poprzez PGAdmin
 • PGAdmin pyta o dostępność serwera:
  could not connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061) Is the server running on host "localhost" (::1) and accepting TCP/IP connections on port 5432? could not connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061) Is the server running on host "localhost" (127.0.0.1) and accepting TCP/IP connections on port 5432?

Rozwiązanie:

 1. Otwórz przystawkę usługi [services.msc], na liście odnajdź usługę silnika bazodanowego PostgreSQL: Usługa postgreSQL
 2. Sprawdź czy możesz uruchomić usługę ręcznie. Jeśli nie, przejdź do kroku 3.
 3. Przejdź do właściwości usługi [prawy przycisk myszy -> właściwości] właściwości postgreSQL
 4. Otwórz zakładkę Logowanie a następnie sprawdź, które konto zostało wybrane do uruchamiania usługi postgreSQL logowanie usługi postgre
 5. W powyższym przykładzie błędnie wprowadzono konto, które powinno uruchamiać usługę. Najczęściej spotykane jest uruchamianie silnika jako Usługa sieciowa bądź użytkownik postgres zapisany w odpowiednim formacie.konto dla usługi postgres
 6. Jeżeli decydujesz się na użycie konta lokalnego postgres (konto jest tworzone przy instalacji silnika bazy danych) pamiętaj aby zapisać je w odpowiednim formacie HOSTNAME/postgres – gdzie hostname jest nazwą komputera lokalnego.

Po zmianie użytkownika i wprowadzeniu hasła dla niego, wszystkie zmiany należy zapisać i uruchomić usługę.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły