Jak wykonać migrację bazy danych z MSSQL do PostgreSQL?

Migracja bazy danych z MSSQL do PostgreSQL

W związku z pewnymi ograniczeniami MSSQL Express, czasem warto użyć silnika PostgreSQL. Ten artykuł poprowadzi cię krok po kroku porpzez proces migracji bazy danych.

Rozwiązanie:

 1. Zainstaluj PostgreSQL w wersji odpowiedniej dla Twojego systemu operacyjnego.
 2. Zatrzymaj usługę uplook sever.
 3. Uruchom Narzędzie Migracji danych.
 4. Upewnij się, że wersja systemu znajduje się na liście obsługiwanych schematów baz danych i przejdź Dalej. wybor schematu
 5. W kolejnej karcie kreatora wybierz jeden z trybów kopiowania:
  • Kopiowanie dowolnej bazy danych
  • Kopiowanie aktywnej bazy danych (wykorzystywanej „obecnie” przez server uplook-a). Wybór tej opcji wymusi podanie parametrów połączenia z serwerem wybor bazy danych
 6. Następnie zdefiniuj źródłową bazę danych. Wybierz rodzaj silnika bazy danychnazwę bazy, rodzaj autoryzacji oraz bazę, która ma zostać zmigrowana. szczegoly bazy danych
 7. Taką samą procedurę wykonaj dla bazy docelowej: Określ rodzaj silnika bazy, nazwę serwera, port, dane do autoryzacji oraz nazwę bazy danych. docelowa baza
 8. Teraz Narzędzie migracji wyświetli pytani czy zatrzymać usługę serwera. Zaznacz Wstrzymaj serwer uplook na czas kopiowania. W polach Użytkownik i Hasło wpisz dane uwierzytelniające administratora konsoli Masterzatrzymanie serwera uplook
 9. Wyświetlony zostanie komunikat z podsumowaniem zleconych zadań. podsumowanie opcji
 10. Wciśnij przycisk Kopiuj i poczekaj na zakończenie migracji. postep migracji
 11. Po zakończonym procesie migracji wyświetli się następujący komunikat a baza PostgreSQL będzie gotowa do użycia. zakonczona migracja
 12. Uruchom narzędzie konfiguracji serwera (Start -> konfiguracja serwera). Uzupełnij dane dla nowej bazy danych: typ bazy, adres serwera, na którym się znajduje nowa baza, port, użytkownika i hasło dla bazy oraz bazę, którą przed chwilą udało się skopiować. opcje postgres
 13. Ostatnim krokiem jest zapisanie ustawień i ponowne uruchomienie usługi serweraponowne uruchomienie


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły