Jak wykonać backup bazy danych (PostgreSQL)?

Backup PostgreSQL

Rozwiązanie:

  1. Proszę zatrzymać usługę uplook server.
  2. Należy uruchomić pgAdmin III (Start-> Programy-> PostgreSQL <X>-> pgAdmin III ) na komputerze, gdzie znajduje się server PostgreSQL.
  3. Następnie proszę połączyć się z poziomu pgAdmin-a z instancją server-a PostgreSQL.
  4. Proszę na wybranej bazie danych kliknąć prawym przyciskiem myszki i z wyświetlonego menu wykonać  polecenie: Backup. postbackuppostbackup1


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Skomentuj