Zatrzymanie usług uplook

Rozwiązanie:

 1. W celu zatrzymania usługi*:
  • uplook agent
  • uplook server
 2. Należy zalogować się do systemu Windows  z użyciem konta administratora systemu.
 3. Przechodzimy do:
  • Start >>> Uruchom >>> services.msc
   lub
  • Control panel (Panel sterowania) >>> Administrative tools (Narzędzia administracyjne) >>> Services (Usługi)
 4. Na liście szukamy wspomnianej wyżej usługi, klikamy na niej prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Zatrzymaj (Stop).usługi uplook

Opcjonalnie:

Aby zatrzymać usługę przy użyciu narzędzia wiersza polecenia:

 1. W menu Start kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:
  • net stop „uplook agent”

   (Zatrzymuje usługę: uplook agent)

  • net stop “uplook server”

   (Zatrzymuje usługę: uplook server)

Informacja:

*) Usługa (serwis) to to typ aplikacji pracującej w tle, która wykonuje określone funkcje systemowe. Uruchamiana jest najczęściej na poziomie zbliżonym do sterowników. Jej praca jest powiązana z innymi programami iusługami. Jest niezależna od profilu użytkownika a więc jej włączenie nie wymaga logowania się do Windows.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły