Zarządzanie widokami komputerów

By zarządzać widokami komputerów należy z menu głównego konsoli wybrać polecenie Komputery, a następnie Zarządzanie widokami komputerów  lub przycisk Zarządzanie widokami znajdujący się powyżej drzewa komputerów.

Na ekranie wyświetli się okno dialogowe, z poziomu którego możliwe jest efektywne zarządzanie komputerami – Tworzenie i usuwanie grup oraz przenoszenie elementów pomiędzy poszczególnymi grupami. Istnieje również możliwość odłączenia komputera od danej grupy. Wykonanie tej operacji spowoduje przeniesienie komputera do grupy Elementy niepogrupowaneokno dialogowe zarządzania widokami

By przenieść komputer pomiędzy grupami należy:

  1. Zaznaczyć w lewej części okna grupę, w której znajduje się dany komputer,
  2. w prawej części okna zaznaczyć dany komputer,
  3. metodą drag&drop przeciągnąć komputer do grupy docelowej.


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły