Konfiguracja Serwera Uplook

Po pomyślnym przeprowadzeniu procesu aktywacji modułu uplook Server, pojawi się okno konfiguracji:

Baza danych:

Źródło bazy danych – umożliwia wybór dostawcy bazy danych. Przycisk Zainstaluj uruchamia instalację servera dla wybranego dostawcy:

 1. MS SQL:instalacja mssql

  • Nazwa serwera – lista zawiera dostępne serwery Microsoft SQL. dane do mssql
   • Kliknij przycisk odswiez w celu odświeżenia informacji o zainstalowanych serwerach Microsoft SQL.

    Uwaga

    Ze względu na zabezpieczenia sieciowe oraz używany przez serwer SQL mechanizm wymiany informacji, nie ma żadnej gwarancji, że lista będzie zawierać wszystkie dostępne serwery.

   • Wybierz z listy rozwijanej serwer Microsoft SQL, na którym ma być utworzona baza uplook.
   • Opcjonalnie można ręcznie wprowadź  parametr „Nazwa serwera” według następującej składni:
    Nazwa domenowa komputera, gdzie zainstalowany jest serwer SQL (opcjonalnie IP tego komputera)\nazwa instancji Microsoft SQL
   • W przypadku instalacji uplook Server na tym samym komputerze, na którym zainstalowany jest już serwer SQL-a można zastosować składnię: localhost\nazwa instancji SQL
   • W przypadku wykorzystania instalacji serwera SQL z pliku instalacyjnego uplook Server, nazwa instancji SQL to: uplook
  • Autoryzacja – zawiera opcje umożliwiające określenie sposobu autoryzacji połączenia z serwerem SQL. Mamy do wyboru dwie opcje:
   • Windows Authentication – podczas logowania do serwera SQL zostaną użyte parametry użytkownika (nazwa i hasło), który jest aktualnie zalogowany w systemie Windows.
   • SQL Authentication – autoryzacja połączenia odbędzie się na poziomie serwera SQL. Należy określić nazwę użytkownika w polu Użytkownik oraz hasło w polu Hasło.
  • Baza danych
   • Kliknij przycisk odswiez w celu odświeżenia informacji o utworzonych bazach danych uplook.
   • Wybierz z listy rozwijalnej bazę danych uplook-a lub wprowadź nazwę nowej bazy.
 2. PostgreSQL:

  instalacja postgresql

  • Nazwa serwera – wprowadź nazwę lub adres servera, na którym zainstalowany jest PostgreSQL. W przypadku instalacji uplook Server na tym samym komputerze, na którym zainstalowany jest już serwer PostgreSQL można zastosować składnię: localhost dane do postgresql
  • Port – wprowadź port wykorzystywany do połączeń z instancją PostgreSQL. Przycisk default port restore przywraca domyślny numer portu
   • Należy określić nazwę użytkownika PostgreSQL w polu Użytkownik oraz hasło w polu Hasło.
  • Baza danych
   • Kliknij przycisk odswiez w celu odświeżenia informacji o utworzonych bazach danych uplook.
   • Wybierz z listy rozwijanej bazę danych uplook-a lub wprowadź nazwę nowej bazy.

Sieć:

W tej zakładce wprowadzamy porty do komunikacji modułu Agenta i konsoli Master. Jeżeli nie występują problemy związane z połączeniem, to należy pozostawić domyślne wartości.

Sieć (Ustawienia SSL)

Dane z wynikami monitoringu na stacjach klienckich zapisywane są w formie binarnej w specjalnie przygotowanym formacie. Nie ma możliwości ich odczytu bez wcześniejszej konwersji (proces odkodowania formatu może być przeprowadzany tylko przez serwer uplook-a w momencie zapisu informacji do bazy danych). Po nawiązaniu połączenia z serwerem uplook-a, agent przesyła dane z informacjami o monitoringu, także w formie binarnej z wykorzystaniem protokołu HTTP.  W celu dodatkowego zabezpieczenia transmisji danych na linii Agent-Serwer oraz Master- Serwer można w konfiguratorze serwera uplook-a włączyć wykorzystanie protokołu SSL. Najkrócej mówiąc, protokół SSL jest praktycznym wykorzystaniem algorytmów  bezpiecznej komunikacji w sieci Internet. W swej podstawowej wersji zabezpiecza on protokół HTTP.

Uwaga

Certyfikaty SSL jest niezbędne dla serwera uplook-a udostępniającego swoje usługi za pośrednictwem Internetu w celu zapewnienia:

 • bezpieczeństwa – szyfrowanie połączeń, bezpieczne przekazywanie danych,
 • wiarygodności – potwierdzenie tożsamości serwera uplook-a w Internecie (zabezpieczenie przed przełączeniem agentów do nieautoryzowanego serwera),
 • zaufania – świadczenie usług zgodnie ze światowymi standardami.

Musi to być certyfikat SSL wystawiony na domenę Windows, w której znajduje się komputer z zainstalowanym serwerem uplook-a.  Cena nie jest uzależniona od liczby agentów, a od ilości obsługiwanych przez certyfikat domen, okresu ważności(1-5 lat), rodzaju szyfrowania (128bit, 256bit, itd ).

Włączenie SSL wymaga wyboru ważnego certyfikatu SSL dla usługi uplook server.

Włączenie SSL wymusi zmianę numeru portu dla aplikacji uplook Master. Od tego momentu połączenie z serwerem uplook-a dla aplikacji uplook Master oraz uplook Agent będzie nawiązywane na tym samym porcie (domyślnie: 21200). Po zakończeniu konfiguracji zmień numer portu w ustawieniach konsoli Master, aby prawidłowo nawiązać połączenie z serwerem. polaczenie z serwerem

Po włączeniu obsługi SSL należy upewnić się, że w konfiguracji połączenia konsoli Master w parametrze Adres serwera wprowadzona jest w pełni kwalifikowana nazwa domeny (FQDN)w pelni kwalifikowana nazwa domeny

Aktywacja:

Jeżeli aktywacja uplook Servera z jakiegoś powodu nie została przeprowadzona wcześniej, pojawia się dodatkowa zakładka Aktywacja. Zakładka ta służy do aktywacji modułu uplook server.

Po określeniu wszystkich wymaganych parametrów uplook Server zatwierdź ustawienia, wybierając Zapisz.

Istnieją dwie możliwości zapisu ustawień – z uruchomienien usługi uplook Server oraz bez uruchamiania usługi uplook Server.

Na ekranie pojawi się okno dialogowe prezentujące proces konfigurowania ustawień tworzonej bazy danychproces uruchomienia serwera

Po zakończeniu konfiguracji serwera należy przejść do Instalacji konsoli Master.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły