Instalacja serwera Uplook

uplook Server jest programem sieciowym i powinien być zainstalowany na jednym, wybranym stanowisku. W miarę możliwości komputer, na którym pracuje uplook Server, powinien mieć dużą moc obliczeniową. Obróbka danych pobieranych od Agentów jest niejednokrotnie procesem wymagającym sprawnego i wydajnego środowiska.

Zalecane jest także, aby stanowisko uplook Server pracowało pod kontrolą systemu operacyjnego zapewniającego bezpieczeństwo (np. Windows Server 2008, Windows Server 2012).

Przed rozpoczęciem instalacji Serwera, zalecane jest zainstalowanie Microsoft .Net Framework w wersji 4.5.2

 1. Po włożeniu płyty do stacji CD-ROM zostanie uruchomiony „Asystent instalacji uplook„.
 2. Jeżeli program nie uruchomi się samoczynnie, należy uruchomić aplikację setup.exe znajdującą się w katalogu głównym na płycie CD.
 3. W kreatorze wybieramy interesującą nas opcję instalacji.
  • Serwer i Master (instalacja pełna)
  • Serwer (instalacja wybranych komponentów)
 4. Kliknij przycisk Instaluj.
 5. W kolejnym kroku program wyświetli komunikat z informacją o instalacji uplook Serveruplook setup
 6. Kliknij przycisk Dalej >
 7. W następnym kroku pojawi się okno z treścią licencji instalowanego oprogramowania.
 8. Aby kontynuować należy zapoznać się z licencją a następnie wybrać pole Akceptuję warunki i postanowienia Umowy Licencyjnej i kliknąć Dalej >
 9. W nowym oknie będzie istniała możliwość wyboru typu instalacji. Instalacja Niestandardowa służy do wyboru składników i miejsca instalacji oprogramowania. Wybierz typ instalacji i kliknij Dalej >.typ instalacji
 10. Instalator posiada już wszystkie potrzebne informacje. W celu rozpoczęcia instalacji kliknij przycisk Instaluj.
 11. Po zainstalowaniu uplook Server pojawi się okno z komunikatem o pomyślnym zakończeniu procesu instalacji, kliknij Zakończ, aby zakończyć pracę programu instalacyjnego.
 12. Przejdź do aktywacji licencji.


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły