Deinstalacja Agenta uplook

Uwaga:

Nie ma możliwości deinstalacji agenta z poziomu panelu sterownia systemu Windows (Brak opcji „Odinstaluj”) :

 • dla Windows 2000\2003\XP
  Start >>> Ustawienia >>> Panel Sterowania >>> Dodaj lub usuń programy
 • dla Windows Vista\7
  Start >>> Panel Sterowania >>> Odinstaluj program lub Programy i funkcje 
 • Windows 2008\2012\8.x\10
  Start >>> Panel Sterowania >>> Programy i funkcje

Rozwiązanie:

Metoda 1 – Deinstalacja lokalna

 1. Aby usunąć oprogramowanie Agenta, należy uruchomić program instalacyjny (z uprawnieniami administracyjnymi) w tej samej wersji co zainstalowany agent.

  Uwaga:

  W przypadku braku danej wersji instalacyjnej, należy użyć nowszej, przeprowadzić proces aktualizacji a następnie postępować zgodnie z tą instrukcją.

 2. W uruchomionym oknie instalatora należy przejść dalej. deinstalacja agenta
 3. Następnie w oknie dialogowym należy zaznaczyć opcję USUŃ oraz potwierdzić wybór,

okno wyboru

 

Metoda 2 – Deinstalacja zdalna

 1. Zdalną deinstalację uplook Agent należy wykonać z poziomu aplikacji uplook Master w module Komputery.
 2. W drzewie wyposażenia należy z listy wybrać (całą grupę bądź pojedynczego agenta) i kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy.
 3. Z wywołanego menu kontekstowego wybrać pozycję Agent a następnie polecenie Zdalna deinstalacja agenta .zdalna deinstalacja agenta

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły