Błąd podczas importu personelu z Active Directory

Jeżeli podczas próby importu pracowników z AD pojawia się błąd: „Cannot refer to the same record. The column „IdManager” in table „ucoUser” refers to the „Id” column. The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.” problem importu z active directoryOznacza to, ze wśród importowanych rekordów znajduje się przynajmniej jeden pracownik, który w AD ma określonego przełożonego jako samego siebie.

Rozwiązanie:

Rozwiązaniem problemu jest odnalezienie takiego wpisu w AD oraz zmiana przełożonego w karcie pracownika.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły