Jak ustawić widoczność zgłoszenia dla całego działu?

Moduł Helpdesk pozwala ustalić widoczność zgłoszenia nie tylko do osoby zgłaszającej ale także dla działu, do którego należy zgłaszający lub dla wszystkich działów utworzonych w programie. Umożliwia to na wgląd do zgłoszeń archiwalnych oraz samodzielne odszukanie rozwiązania pośród już zamkniętych zgłoszeń.

Rozwiązanie:

  1. Otwórz zgłoszenie w konsoli Master
  2. W oknie zgłoszenia wybierz najlepiej pasującą do swoich wymagań opcję widoczności zgłoszenia: widoczność zgłoszenia w dziale
  3. Dostęp publiczny uwidoczni zgłoszenie dla wszystkich użytkowników natomiast ograniczenie do wybranych działów pozwoli wyświetlić zgłoszenie oraz całą jego zawartość dla pracowników wybranych działów.


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły