Konfiguracja serwera SMTP w programie uplook.

System uplook daje możliwość konfiguracji serwera poczty wychodzącej (SMTP) co pozwala na wysyłanie wiadomości email a więc i automatyzację niektórych czynności, chociażby takich jak wysłanie wiadomości aktywacyjnej dla wszystkich pracowników do Uplook Web Platform.

Rozwiązanie:

  1. W konsoli Master otwórz: menu Narzędzia -> Opcje… -> Serwer SMTP ustawienia serwera pocztowego uplook
  2. Wypełnij pola Nazwa serwera, Port serwera oraz użytkownik i hasło jeśli są wymagane do połączeń z serwerem danymi dotyczącymi skrzynki pocztowej (informacje dotyczące konta otrzymasz od dostawcy usług pocztowych), pamiętając o tym, że jeśli serwer używa połączeń SSL powinieneś zaznaczyć odpowiedni checkbox a następnie wykonaj test ustawień aby sprawdzić czy wprowadzone dane są poprawne.
  3. Jeżeli test połączenia z serwerem zostanie zakończony pomyślnie ujrzysz okienko jak na zdjęciu poniżej test połączenia z serweremw przeciwnym wypadku ujrzysz wiadomość o błędzie, w takim wypadku upewnij się, że wprowadzone dane dotyczące połączenia z serwerem SMTP są poprawne: nieudane połączenie z serwerem pocztowym
  4. Jeżeli test nie zwrócił błędu, oznacza to, że serwer poczty wychodzącej jest gotów do pracy.

Uwaga

Konto pocztowe zdefiniowane tutaj NIE JEST jednocześnie kontem wykorzystywanym w module HelpDesk. Kliknij tutaj aby przeczytać w jaki sposób skonfigurować konto dla modułu helpdeskCzy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły