Konfiguracja konta pocztowego dla modułu Helpdesk

Aby moduł Helpdesk był  w pełni funkcjonalny należy skonfigurować konto pocztowe, za pomocą którego program będzie wysyłał powiadomienia bądź odbierał zgłoszone incydenty.

Aby wprowadzić informacje dla konta pocztowego dedykowanego modułowi Helpdesk należy wykonać poniższe czynności:

Rozwiązanie:

  1. Przejdź do zakładki Narzędzia -> Opcje… i wybierz opcje dotyczące Helpdesk Ustawienia pop3 dla uplook Helpdesk
  2. W zakładce POP3 uzupełnij pola Nazwa serwera, Port serwera oraz użytkownik i hasło jeśli są wymagane do połączeń z serwerem danymi dotyczącymi skrzynki pocztowej (informacje dotyczące konta otrzymasz od dostawcy usług pocztowych), pamiętając o tym, że jeśli serwer używa połączeń SSL powinieneś zaznaczyć odpowiedni checkbox a następnie wykonaj test ustawień aby sprawdzić czy wprowadzone dane są poprawne.
  3. Jeżeli test zostanie zakończony pomyślnie ujrzysz okienko z informacją jak na obrazku poniżej: test połączenia z serweremw przeciwnym wypadku zobaczysz okienko jak poniżej a następnie upewnij się, że wprowadzone dane są poprawne. nieudane połączenie z serwerem pocztowym
  4. Przejdź do zakładki Serwer SMTP i analogicznie do zakładki Serwer POP3 wypełnij pola danymi dotyczącymi połączenia z serwerem i ponownie przetestuj ustawienia serwera (tym razem poczty wychodzącej). smtp_helpdesk
  5. Następnie przejdź do podmenu Powiadomienia email zdefiniuj w jakich sytuacjach program powinien wysyłać do użytkownika notyfikacje o stanie zgłoszenia:Ustawienia powiadomień email

Jeżeli chcesz aby system dodatkowo sprawdzał zawartość skrzynki pocztowej pod kątem zgłoszeń (użytkownicy mogą zgłaszać problemy mailowo na adres przed chwilą zdefiniowany w ustawieniach Serwera POP3), przejdź do podmenu Import wiadomości oraz włącz funkcję importu.
ustawienia odbioru zgłoszeń z serwera pop3Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły