Zatrzymanie / uruchomienie usługi postgreSQL

Aby zatrzymać bądź uruchomić usługę bazy danych PostgreSql, należy wykonać poniższe czynności:

Rozwiązanie:

Aby zatrzymać usługę:

  1. menu Start wybierz opcję uruchom i wpisz services.msc.
  2. Na liście usług lokalnych odnajdź usługę PostgreSQL server i kliknij na nim prawym przyciskiem myszy.
  3. Z menu kontekstowego wybierz opcję Zatrzymaj. zatrzymanie uslugi postgre

Aby uruchomić usługę:

  1. menu Start wybierz opcję uruchom i wpisz services.msc.
  2. Na liście usług lokalnych odnajdź usługę PostgreSQL server i kliknij na nim prawym przyciskiem myszy.
  3. Z menu kontekstowego wybierz opcję Uruchom. uruchomienie uslugi postgre 


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły