Procedura sprawdzająca działanie uplook network filter (UNF).

Uwaga!

Artykuł dotyczy starszej wersji systemu i treść zawarta w nim może być nieaktualna.

 

Jeżeli występuje brak danych w raportach monitoringu stron WWW: Odwiedzane WWW \ Top WWW (Pracownicy) należy podjąć następujące kroki:

Rozwiązanie:

Krok 1:

 • Należy sprawdzić, czy aktywowano moduł Uplook Network Filter (UNF):Poniższa konfiguracja (Menu główne konsoli Master-> Narzędzia-> Opcję-> Pracownicy (Uplook Network Filter)) umożliwia włączenie/wyłączenie funkcjonalności modułu UNF dla określonych komputerów:upook network filter

  Uwaga

  • Przed zarejestrowaniem UNF w całej firmie, koniecznie przeprowadź test na kilku łatwo dostępnych maszynach. Zarejestruj UNF i upewnij się, że podsystem sieciowy tych maszyn działa prawidłowo (wykonaj restart maszyny, sprawdź dostępność Internetu, sprawdź dostępność udziałów sieciowych, przeprowadź testowy wydruk dowolnego dokumentu, etc.). Szczególnie ważne jest wykonanie testów na komputerach, jeśli w firmie używany jest program antywirusowy z włączoną funkcją ochrony przed atakami z sieci.
  • Podczas wykonywania testów koniecznie sprawdź czy uplook Agent łączy się z usługą uplook Server (zarówno przed jak i po wykonaniu restartu komputera). – Jeśli po zarejestrowaniu wystąpią problemy z połączeniem, wówczas utracisz możliwość zdalnego wyrejestrowania UNF z poziomu programu uplook Master.
  • Po zakończonych testach, zalecamy grupami włączać UNF na kolejnych stacjach. W przypadku negatywnego wyniku testów zalecamy w pierwszej kolejności wykonać restart komputera. Jeśli po uruchomieniu systemu problem nadal występuje, prosimy o kontakt.

Krok 2:

 1. Uruchom aplikację unfreg.exe z przełącznikiem /g
  dla Microsoft Windows x86 :

   "C:\Program Files\A plus C Systems\uplook\Agent\usm32\unfreg.x86.exe" /g

  dla Microsoft Windows x64 :

   "C:\Program Files (x86)\A plus C Systems\uplook\Agent\usm64\unfreg.x64.exe" /g
 2. Zaloguj się do systemu używając konta osoby, dla której statlook nie odczytuje informacji o odwiedzanych stronach WWW.
 3. Zatrzymaj a następnie uruchom uplook Agent
 4. Odczekaj ok. 15 min (należy przeglądać w tym czasie kilka stron WWW z użyciem różnych przeglądarek).
 5. Prześlij archiwum katalogu: c:\ uplook-network-filter-debug na adres: [email protected]
 6. Po wykonanych operacjach usuń katalog c:\ uplook-network-filter-debug

Krok 3:

Na stacji klienckiej w kluczu: HKLM/SOFTWARE/Clients/StartMenuInternet/ znajdują się wpisy dla przeglądarek zarejestrowanych w systemie operacyjnym. Podczas sprawdzania czy proces jest przeglądarką UNF odczytuje dla każdego podklucza ścieżkę procesu, która jest zapisana w shell/open/command danego podklucza.  Jeśli ścieżka będzie zgodna ze ścieżką wykonywanego procesu to UNF uznaje proces za WebBrowser. Proszę sprawdzić, czy na stacji klienckiej istnieją wpisy dla procesów iexplore.exe\firefox.exe\chrome.exe\opera.exe? Czy ścieżki wykonywalne odwzorowują lokalizację plików wykonywalnych przeglądarek internetowych? rejestr dla przegladarek

Krok 4:

Miej na uwadze, iż UNF monitoruje ruch sieciowy. Innymi słowy monitorowane będą tylko te strony, które przeglądarka faktycznie pobierze z Internetu. Strony, które będą wyświetlane z cache przeglądarki nie będą monitorowane. Sytuacja będzie się z czasem poprawiać w miarę jak pamięć cache przeglądarki będzie zawierała coraz mniej stron pobranych przed rejestracją UNF. Proszę przed testem monitoringu strony WWW wyczyścić dane problematycznych przeglądarek.

Uwaga

Protokół HTTPS generalnie nie jest monitorowany przez UNF, ponieważ na poziomie jego działania dane są już zaszyfrowane przez webbrowser. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której webbrowser nawiązuje połączenie szyfrowane poprzez serwer proxy. W takiej sytuacji pierwszym żądaniem HTTP generowanym przez przeglądarkę jest nieszyfrowane polecenie CONNECT, w parametrach którego zawarty jest docelowy url. UNF wykorzystuje tę właściwość protokołu HTTP i w takich sytuacjach informuje o nawiązaniu połączenia ze stroną HTTPS i umożliwia blokowanie strony. Podsumowując zatem, UNF nie monitoruje\blokuje ruchu HTTPS, który odbywa się bez udziału proxy.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły