Czy jest możliwość wyświetlenia dokładnej godziny, o której pracownik wchodził na daną stronę?

Szczegółowe informacje nt. każdego wejścia na stronę/uruchamianych procesów zostały z bazy danych usunięte na rzecz informacji pogrupowanych wg godzin. Taki raport można uzyskać w obecnej wersji w przypadku wyboru jednego dnia. Wówczas w liście rozwijalnej ‚Grupowanie czasu’ wyświetlona zostanie pozycja ‚wg godzin’. Po jej wyborze zostanie wyświetlony raport przedstawiający pogrupowane ‚wg godzin’ informacje nt. odwiedzanych stron. raport odwiedzonych stron

Przyczyną powyższych zmian była konieczność ograniczenia zapisywanych informacji. U niektórych naszych większych klientów baza danych okazała się wąskim gardłem, musieliśmy w związku z tym ograniczyć się do zapisu mniej precyzyjnej informacji.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły