Brak danych w raportach monitoringu stron WWW: Odwiedzane WWW \ Top WWW (Pracownicy)

Jeżeli w raportach monitoringu stron WWW nie ma danych, wykonaj poniższe czynności

Rozwiązanie:

  1. Sprawdź czy aktywowano Rozszerzenia UNF.
    • Poniższa konfiguracja (Menu główne konsoli Master-> Narzędzia-> Opcję-> Pracownicy (Rozszerzenia UNF)) umożliwia włączenie/wyłączenie funkcjonalności modułu UNF dla określonych komputerów: monitorowanie www uplook network filter


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły