Nowości w wersji 11.0

Nowy kreator wyposażenia

Nowy kreator wyposażenia to nie tylko nowy wygląd kreatora, to przede wszystkim nowy sposób pozyskiwania danych, zarówno z sieci jak i z domeny Active Directory.

Pełna synchronizacja z Active Directory pozwala odwzorować strukturę AD w kilku szybkich krokach. Wystarczy wskazać domenę i określić czy chcemy skanować tylko domenę czy sieć lokalną także. synchronizacja komputerów z domenyJeśli zdecydujesz się na skanowanie sieci lokalnej, możesz do tego wykorzystać 3 różne protokoły: ICMP, ARP oraz SNMP. Każdy z nich ma swoje wady oraz zalety, jednak nowością jest możliwość wykorzystania SNMP, które pozwala w sposób szczegółowy określić rodzaj zasobu podłączonego do naszej sieci. ustawienia SNMP

Synchronizacja pracowników z Active Directory

Synchronizacja pracowników z Active Directory pozwala na odwzorowanie struktury użytkowników w domenie. W kilku kliknięciach możesz przenieść strukturę firmy do programu.

Po pierwsze wskaż domenę, którą chcesz przeszukać synchronizacja domeny ADA następnie podejrzyj szczegóły zmian lub po prostu zapisz automatycznie wykryte zmiany i ciesz się odwzorowaną strukturą Active Directory w programie uplook!

podsumowanie synchronizacji domeny

 

Uprawnienia do grup zasobów oraz pracowników

Uprawnienia do grup zasobów oraz pracowników to duża zmiana w systemie. Wprowadza ograniczenia dla osób, które nie są Administratorami systemu. Teraz osoba zajmująca się konfiguracją (Administrator), jest jedyną osobą, która może wprowadzać w niej zmiany.

Uprawnienia dla wtyczek i modułów statlookDodatkowo dla Menedżerów oraz Nadzorców można określić dostęp zarówno do modułów jak i działów, nad którymi mają sprawować kontrolę.

uprawnienia do działow w statlook

Dzienniki zdarzeń systemu Windows

Zgodnie z wytycznymi o KRI (krajowe ramy interoperacyjności), należy gromadzić dzienniki zdarzeń systemu Windows. Uplook zbiera te dane zarówno w kontekście komputera, na którym wystąpiło zdarzenie jak i użytkownika, którego dotyczy. dzienniki zdarzeń KRI

Nowe atrybuty zasobów

W odpowiedzi na zgłaszane przez klientów potrzeby, wprowadziliśmy dodatkowe atrybuty dla zasobów informujące o dacie zakupu, osobie tworzącej i modyfikującej zasóbnowe atrybuty

Nowe typy zasobów

Od teraz nie musisz dodawać typów zasobów dla urządzeń, które stają się coraz powszechniejsze w firmie. Wbudowaliśmy obsługę między innymi takich typów jak switch, Router, Access Point, Bridge, Modem, NAS, UPS. wbudowane typy zasobów

Archiwum

Dla wszystkich, którzy chcieliby usunąć zasób ale nie chcieliby usuwać jego historii oraz informacji o nim, wprowadziliśmy obsługę Archiwum. Teraz możesz zarchiwizować swoje zasoby i wygodnie nimi zarządzać.

zarchiwizowane zasobyGlobalne blokowanie aplikacji

Od teraz nie ma potrzeby wybierania poszczególnych pracowników, dla których aplikacja powinna być zablokowana. W paru kliknięciach zablokujesz niepożądane aplikację dla całej firmy!

blokowanie aplikacji statlook

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły