Lista zmian 7.1.0

Informacja

Aktualizacja: 28-02-2013

Nowości 7.1.0

 • Dodano funkcjonalność obsługi zdarzeń serwisowych (Zasoby). [Master]
 • Dodano szybkie akcje np. funkcjonalność wyszukiwania wyposażenia (Zasoby). [Master]
 • Dodano możliwość generowania Karty informacyjnej dla elementu wyposażenia (Zasoby). [Master]
 • Dodano możliwość obsługi kodów kreskowych oraz protokołów sprzętu (Zasoby) [Master]
 • Wprowadzono mechanizm kompresji pakietów danych przesyłanych przez agenta. [Agent]
 • Dodano funkcjonalność personalizacja pakietu instalacyjnego agenta. [Master]
 • Dodano możliwość definiowania konfiguracji dla serwera proxy. [Agent/Master]
 • Dodano do konsoli [Master]a mechanizm logowania z użyciem poświadczeń użytkownika systemu Windows. [Master]
 • Dodano informacje o rozmiarze sektoru na dysku twardym do raportów „Szczegóły sprzętu” (Komputery). [Master]

 

Modyfikacje 7.1.0

 

 • Zoptymalizowano zapis danych z wynikami skanowania oraz wynikami monitoringu pracowników – modyfikacja indeksów bazy danych. [Serwer]
 • Na liście audytów automatycznie wybrany i aktywany jest ostatnio zlecony audyt. [Master]
 • Aplikacja uplook Helpdesk nie jest instalowana, jeżeli klient nie posiada licencji na moduł Helpdesk. [Agent]
 • Dodano mechanizm automatycznego restartu usługi uplook system monitor o godzinie 00.00. [Agent]
 • Dodano ostrzeżenie informujące użytkownika o konsekwencjach dezaktywacji parametrów monitoringu. [Master]
 • Usunięto problem braku połączenia agenta z serwerem uplook-a: „Żądanie nie powiodło się. Status HTTP 417: Expectation failed”. [Agent]
 • Zaktualizowano bibliotekę komponentów graficznych do wersji 12.2.6

Poprawki 7.1.0

 • Usunięto problem, który uniemożliwiał wyłączenie automatycznego uruchamiania aplikacji uplook Helpdesk. [Master]
 • Usunięto problem, który uniemożliwiał wywołanie okna ustawień agenta (Asystent konfiguracji). [Master]
 • Usunięto problem, który uniemożliwiał powiązanie pracownika z głównynm kontem administratora systemu uplook/statlook. [Master]
 • Usunięto problem: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint FK_corUserDepartment_corDepartment. [Serwer]
 • Usunięto problem: Cannot insert duplicate key row in object ‚dbo.corDepartment’ with unique index ‚IX_corDepartment’. The duplicate key value is […] [Serwer]
 • Usunięto problem: Przekazywanie z kodowaniem fragmentarycznym nie jest obsługiwane przez protokł HTTP/1.0. [Master/Serwer]
 • Usunięto problem, który występował podczas wykonywania aktualizacji formatu bazy danych z wersji 2.9 („błąd składni w lub blisko CREATE […]”) [Serwer]
 • Usunięto problem, który powodował brak dostępu do raportów weblook (Pracownicy) w przypadku stworzenia dodatkowego usera systemu uplook i braku danych w module Sieci. [Master]


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły