Jak wykluczyć aplikację z monitoringu?

Niejednokrotnie zdarzy się, że jako administrator nie będziesz chciał monitorować pewnych aplikacji. Uplook daje możliwość wykluczenia poszczególnych plików z procesu skanowania i ich monitorowania.

Rozwiązanie:

  1. Zatrzymaj usługę uplook Agent
  2. Uruchom edytor rejestru Start -> Uruchom -> regedit
  3. Przejdź do gałęzi
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A plus C Systems\uplook\Agent\SystemMonitor
  4. Dodaj parametr ExcludeProcesses [REG_SZ], którego wartością jest nazwa procesu danej aplikacji (NAZWAPROGRAMU.exe).
    Jeżeli chcesz dodać więcej niż jedną aplikację użyj średników `;` aby odseparować nazwy procesów. 

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły