Agent nie może nawiązać połączenia z serwerem.

Jeżeli agent po instalacji nie nawiązał połączenia z serwerem bądź połączył się tylko raz, upewnij się, że port przeznaczony do komunikacji nie jest blokowany przez zaporę sieciową. Domyślnie jest to port 21200, oznacza to, że na komputerze z agentem uplook, powinny być dopuszczone połączenia na podanym porcie.

Niektóre programy antywirusowe mają możliwość oznaczenia aplikacji jako zaufanej, w takim wypadku należy jako aplikację zaufaną oznaczyć agenta uplook.

Domyślna ścieżka pliku wykonywalnego agenta:

C:\Program Files (x86)\A plus C Systems\uplook\Agent\Uplook.Agent.Service.exe

Uwaga

Aby sprawdzić czy port 21200 nie jest blokowany i agent nasłuchuje na porcie 21200, można wykorzystać Telnet. W wierszu poleceń użyj „telnet x.x.x.x 21200„, w miejsce x.x.x.x wstawiając adres IP maszyny, która się nie kontaktuje z serwerem. Jeżeli komunikat poinformuje o niemożności nawiązania połączenia należy jeszcze raz sprawdzić ustawienia sieci.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły