Agent nie przesyła danych.

Jeżeli w konsoli Master, agent ma status online a mimo to w niektórych raportach wyświetla się informacja o braku danych: brak danych w raporcie uplookSprawdź log agenta na danym komputerze, jeżeli odnajdziesz tam wpis

Logger:             Uplook.Agent.Core.AgentCore [Void MainThreadRoutine()]

Type:               Error

PID/TID:            13372/13

Message:            Error while executing Hardware.SendData()

Exception:          System.Runtime.InteropServices.COMException

Message:          Pobranie fabryki klasy COM dla składnika o identyfikatorze CLSID {74CBFFB7-C75D-47B9-9F93-AF040B279C68} nie powiodło się z powodu następującego błędu: 80070422 Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia. (Wyjątek od HRESULT: 0x80070422).

Oznacza to, że usługa uplook system monitor nie została poprawnie zarejestrowana w systemie.

Rozwiązanie:

  1. Usuń obecną instalację Agenta uplook
  2. Zainstaluj Agenta w wersji zgodnej z serwerem
  3. Zleć skan sprzętu i oprogramowania.

Wszystkie operacje można wykonać z drzewka komputerów w zakładce Komputery.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

2 Comments

    1. Tadeusz

      Skan sprzętu oraz oprogramowania można zlecić z konsoli Master. Na drzewie komputerów w module Komputery należy wskazać zasób lub grupę zasobów oraz prawym przyciskiem myszy wywołać menu kontekstowe, które pozwala na zlecenie skanów.

Skomentuj