HTTP Error 500.19 – Internal Server Error podczas instalacji UWP.

Jeżeli podczas uruchomienia Uplook Web Platform, przeglądarka zwraca błąd: HTTP Error 500.19 – Internal Server Error internal server error 500.19należy się upewnić, że grupa IIS_IUSRS ma prawo odczytu i zapisu w katalogu instalacyjnym Uplook Web Platform. Jeżeli mimo praw dostępu dalej w oknie przeglądarki wyświetlany jest problem należy wykonać następujące kroki:

Rozwiązanie:

  1. W linii poleceń (CMD) wykonaj:
    %windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config -section:system.webServer/httpCompression /+[name='xpress',doStaticCompression='false',dll='%windir%\system32\inetsrv\suscomp.dll']
  2. Zrestartuj IIS i uruchom ponownie witrynę Uplook Web Platform

 

Jeżeli powyższe rozwiązanie nie przyniosło oczekiwanego efektu użyj polecenia:

%windir%\system32\inetsrv\appcmd.exe set config -section:system.webServer/httpCompression /-[name='xpress']

Czasem zdarza się, że .NET nie jest automatycznie rejestrowany przez system jako składnik IIS, w takim wypadku należy uruchomić wiersz poleceń z uprawnieniami administracyjnymi i wykonać polecenie:

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis -i

lub w przypadku Windows Server 2012

dism /online /enable-feature /featurename:IIS-ASPNET45 /all

Jeżeli mimo to nie udało się uruchomić UWP upewnij się, że serwer ma zainstalowane funkcje:

  • Rozszerzenia architektury .NET 4.5
  • Rozszerzenia ISAPI
  • Filtry ISAPI

Informacja

Powyższy problem został opisany dokładniej tutaj Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły