Jak zaimportować personel z pliku CSV?

Jeżeli nie posiadasz domeny Active Directory lub nie masz możliwości importu z niej pracowników, możesz ich wczytać z wcześniej przygotowanego pliku CSV. Metoda ta jest szybka i pozwala zaoszczędzić czas, który musiałbyś przeznaczyć na ręczne wprowadzanie pracowników.

Rozwiązanie:

  1. W konsoli Master wybierz zakładkę Narzędzia -> Import Personelu -> Z pliku CSV… Import personelu z CSV
  2. Otworzy się kreator importu, który poprowadzi Cię przez proces importu pracowników, kliknij Dalej> kreator importu personelu
  3. Jako źródło danych wybierz wcześniej przygotowany plik z danymi pracowników, którzy mają zostać zaimportowani: wybór pliku do importu
  4.  Jeśli jest to kolejny import bądź w dane pracowników uległy zmianie wybierz opcję Importuj nowe rekordy oraz aktualizuj istniejące. W przypadku pierwszego importu wybierz Importuj tylko nowe rekordymetoda importu danych
  5. W podglądzie danych należy przypisać kolumny danych do odpowiednich im kolumn w uplook Master. Kliknij na wierszu nagłówkowym lewym przyciskiem myszy aby wywołać menu kontekstowe i wybierz w nim Mapowanie kolumn a następnie odpowiednią kolumnę. Aby import był możliwy należy zmapować przynajmniej Imię oraz Nazwiskomapowanie kolumn przy imporcie pracowników
  6. Kolumny, które zostały już zmapowane posiadają zmodyfikowany wiersz nagłówkowy a przycisk Dalej> staje się aktywny zmapowane kolumny
  7. Po zatwierdzeniu poprawności powiązania kolumn i po kliknięciu dalej, system rozpocznie import / aktualizację danych personelu. Po zakończeniu wyświetlony zostanie komunikat o ilości pobranych / zaktualizowanych pracowników podsumowanie importu


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły