Jak wykonać audyt legalności oprogramowania?

Audyt oprogramowania pozwala na sprawdzenie czy zainstalowane oprogramowanie na komputerach firmowych jest w pełni legalne. Agent uplook działając w tle sprawdzi jakie oprogramowanie zostało zainstalowane i prześle informacje o nim do serwera, który porówna zainstalowane składniki z licencjami wprowadzonymi do programu.

Rozwiązanie:

  1. Otwórz konsolę Master i przejdź do zakładki Audytzakładka audyt konsoli uplook master
  2. Przy liście rozwijalnej wciśnij + aby utworzyć nowy audyt.nowy audyt legalności oprogramowania
  3. W wyświetlonym kreatorze wpisz nazwę dla audytu np. Audyt Oprogramowania Lipiec 2017
  4. Użyj przycisku zaplanuj i zaznacz komputery, które powinny zostać wzięte pod uwagę przy sprawdzeniu legalności oprogramowania. Po wybraniu komputerów pojawią się one w oknie głównym komputera, przejdź do następnego kroku.planowanie audytu oprogramowania
  5. Możesz użyć ustawień szablonowych, zdefiniowanych w opcjach programu lub teraz wybrać jakie rozszerzenia plików lub szczególne lokalizacje powinny zostać przeanalizowane podczas audytu. ustawienia zaawansowane audytu
  6. Po przejściu do następnego kroku zostanie wyświetlony ekran podsumowujący zlecenie skanu a wybrani agenci odbiorą informację o nowym zadaniu. Po odebraniu wszystkich wyników z wybranych komputerów możesz przejść do rozliczenia audytu. podsumowanie zleceniaPrzeczytaj więcej o audycie legalności oprogramowania w statlook


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Skomentuj