Tworzenie skanera offline

Informacja

Skaner plików Offline pozwala na wykonanie audytu oprogramowania na wszystkich komputerach, które nie są podłączone do sieci komputerowej lub nie mają zainstalowanego Agenta. Wykorzystanie skanera umożliwia przeprowadzenie zewnętrznego audytu oprogramowania w sytuacji, gdy nie ma możliwości lub zezwolenia na instalację Agentów. Aby wykorzystać zewnętrzny skaner plików należy przygotować nośnik, na który zostaną skopiowane odpowiednie pliki. Również tam zostaną zapisane wyniki skanowania. Nośnikiem może być na przykład Pen-Drive. Można także wykorzystać dowolny, udostępniony dla wszystkich audytowanych komputerów, dysk sieciowy.

Rozwiązanie:

 1. Z menu głównego konsoli Master wybierz opcje Audyt-> Utwórz skaner offline. 
 2. Pojawi się okno kreatora skanera dyskietkowego. tworzenie skanera offline
 3. Kliknij przycisk Dalej >
 4. Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe przygotowania plików audytu. W pole Folder docelowy
  należy wprowadzić ścieżkę dostępu. Można także użyć przycisku  w celu wyświetlenia typowego okna dialogowego wyboru folderu. Przy kopiowaniu plików na dyskietkę lub Pen-Drive, wystarczy określenie napędu, na przykład E:\. wybor sciezki docelowej
 5. Kliknij przycisk Dalej >
 6. Kolejne okno służy do wyboru szablonu ustawień skanera. ustawienia skanera
 7. Po zakończeniu procesu konfiguracji skanera, kliknij przycisk Dalej >
 8. Pojawi się okno z komunikatem o pomyślnym zakończeniu procesu tworzenia skanera offline.
 9. Kliknij przycisk Zakończ.
 10. Wykonaj skan plików.

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły