Skanowanie plików offline

Informacja

Aby móc skanować pliki offline, najpierw trzeba przygotować skaner offline.

Rozwiązanie:

  1. Aby uruchomić skaner plików na wybranym komputerze należy włożyć nośnik lub wejść do folderu, w którym zapisano pliki do audytu. Następnie należy uruchomić program .exe w odpowiedniej wersji 32/64 bit w zależności od rodzaju systemu operacyjnego, dla którego wykonywane jest skanowanie. software scanner
  2. Skaner odczytuje informacje o nazwie komputera, systemie operacyjnym oraz aktualnie zalogowanym użytkowniku.
  3. Opcja Nie zezwalaj na przerwanie skanowania uniemożliwi przerwanie procesu skanowania (przycisk Przerwij będzie nieaktywny).
  4. W standardzie (zaznaczona opcja Wzorcowe) skanowane są pliki, rejestr Windows, kluczy produktów oraz odczytywane są ikony. Pomijana jest lokalizacja skanera. Skanowanie dotyczy wyłącznie plików *.exe. i ograniczone jest do folderów: Program Files, Program Files x86, Common Program Files, Common Program Files x86.
  5. Odznaczenie opcji Wzorcowe powoduje aktywację przycisku Alternatywne, który odpowiada za niestandardowe ustawienia skanera.
  6. Aby rozpocząć skanowanie należy nacisnąć przycisk Start. Okno skanera zostanie przełączone w tryb informacji o postępie w aktualnie wykonywanym zadaniu. w trakcie skanowania
  7. W procesie skanowania odczytywane są informacje w zależności od ustawień skanera: o systemie operacyjnym, zainstalowanych aplikacjach posiadających wpisy w rejestrze oraz dokładne dane wszystkich plików wykonywalnych, które zostaną znalezione na dyskach lokalnych. Zbierane są także informacje o plikach innego typu, jeśli zostały zdefiniowane odpowiednie maski.
  8. Jeżeli skanowanie zakończy się pomyślnie na ekranie pojawi się komunikat. udane skanowanie plików offline
  9. Po zakończeniu skanowania, w tym samym folderze, z którego uruchomiono skaner, zostanie utworzony plik wynikowy. Nazwa pliku składa się z identyfikatora audytowanego komputera i rozszerzenia ufs, na przykład KAROL-17FE957A5FBF4B4D88F48C84BAB6402E-20090114-134837.ufs. Oczywiście za pomocą jednego skanera można wykonać wiele audytów pod warunkiem, że nośnik zawiera wystarczającą ilość wolnej przestrzeni do zapisu plików wynikowych.


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły