Wykaz listy protokołów i portów wykorzystywanych przez system uplook.

Lista portów i protokołów wykorzystywanych przez poszczególne składniki systemu Statlook

  • Agent
    C:\Program Files (x86)\A plus C Systems\uplook\Agent\Uplook.Agent.Service.exe

    używa protokołu HTTP/HTTPs i domyślnie łączy się z serwerem uplook-a na porcie 21200 (Podstawowa komunikacja, przesyłanie danych z monitoringu i wyników skanowania). Komunikacja w drugą stronę nie jest możliwa.

  • Połączenie Master-Server wykorzystuje protokół NET TCP i domyślnie to połączenie nawiązywane jest na porcie 21300.  W przypadku użycia certyfikatu SSL, uplook Master łączy się używając protokołu HTTPS na porcie takim jak agent (domyślnie: 21200)
  • Połączenie z poziomu modułu Direct PC (Podgląd pulpitu) jest specyficzne –  Konsola Master łączy się bezpośrednio z agentem (pomijany jest serwer uplook-a). To połączenie jest szyfrowane  na podstawie uzgodnionych kluczy wygenerowanych przez serwer i agenta i przekazanych do konsoli master. Połączenie Master-Agent zawsze jest nawiązywane na porcie 22100 (nie jest to port ustawiany do połączeń Serwer-Agent i nie może być zmieniany)
  • Port do połączenia z serwerem PostgreSQL: 5432 (domyślny)
  • Direct PC Proxy – Funkcja, która pozwala na połączenia DirectPC z komputerami znajdującymi się za NAT (np. notebook w domu pracownika), do utrzymania połączenia wykorzystuje port 22200.
  • Statlook Web – platforma internetowa systemu statlook, domyślnie działa na porcie 80 (dla protokołu HTTP) lub 443 (dla protokołu HTTPS)


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Skomentuj