Jak przenieść plik bazy danych na inny komputer (MSSQL)?

Rozwiązanie:

  1. Zatrzymaj usługę uplook server.
  2. Uruchom program SQL Server Management Studio.
  3. Wyszukaj bazy danych (np. uplook) i klikając na pozycji bazy danych prawym klawiszem myszy wybierz pozycję Tasks-> Detach.
  4. Pojawi się wówczas okno odłączania plików bazy danych od serwera z jedną pozycją (bazą danych uplook). Zapamiętaj nazwę bazy danych widocznej w kolumnie Database name. O ile w kolumnie Status wyświetlony jest komunikat Ready to proszę wcisnij OK. Po tej operacji baza danych zniknie w liście baz danych, jej pliki oczywiście pozostaną na dysku. odłączanie bazy
  5. Wyszukaj pliki bazy danych. Znajdują się one w katalogu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL <X>\MSSQL\Data gdzie <X> jest numerem instancji serwera SQL. Najczęściej jest to 1, ale w przypadku, gdy zainstalowanych kilka serwerów, należy przejrzeć w/w foldery dla wszystkich serwerów w celu wyszukania plików bazy danych. Pliki te to uplook.mdf oraz uplook_log.ldf. Jeśli nazwa bazy danych wymieniona w pkt 3 była inna niż uplook to oczywiście nazwy plików również będą inne. Kopiujemy w/w pliki na inny komputer.Na drugim komputerze uruchom SQL Server Management Studio.
  6. Kliknij prawym klawiszem na pozycji NAZWA_KOMPUTERA -> Databases i z menu kontekstowego wybierz opcję Attach.
  7. W oknie, które się pojawi wcisnij przycisk Add i w nowym oknie wybierz plik uplook.mdf (lub podobny). Po wybraniu w/w pliku wciśnij przycisk OK. Po chwili baza danych powinna się pojawić w liście baz danych. podłączanie bazy danych


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły