Instalacja bazy danych kończy się błędem.

Jeżeli instalacja bazy danych kończy się błędem (2068054014) oznacza to, że w systemie operacyjnym brakuje składnika .Net Framework w wersji 3.5 SP1: błąd podczas instalacji sql server

Rozwiązanie:

Aby włączyć składnik systemu Windows .Net Framework 3.5 SP1 należy wykonać następujące kroki:

  1. Otwórz Menedżer serwera.
  2. W obszarze Dostosowywanie tego serwera okna Zadania konfiguracji początkowej kliknij pozycję „Dodaj role lub Dodaj funkcje”.
  3. Wybierz serwer, na którym składnik powinien zostać zainstalowany.
  4. Na stronie Wybieranie funkcji wybierz opcję .NET Framework 3.5
  5. Jeśli komputerowi lokalnemu zezwalają na to ustawienia zasad grupy, proces instalacji spróbuje pobrać brakujące pliki funkcji za pomocą usługi Windows Update. Wciśnij przycisk Zainstaluj.

Bądź za pomocą konsoli CMD z prawami administracyjnymi uruchom polecenie:

DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły