Nowości w wersji 16.2.0

Wersja 16.2.0 to duża aktualizacja funkcjonalności. Wprowadzenie nowych oraz modyfikacje istniejących pozwolą na jeszcze bardziej efektywną pracę w środowisku Statlook.

 

Gdzie jesteś? – Geolokalizacja

Pierwszą nowością jaka pojawia się w wersji 16.2.0 to możliwość integracji Statlooka z jednym z trzech dostawców usług geokodowania lub oparcie się na geolokalizacji Windows. Administrator systemu Statlook będzie mógł teraz uzyskiwać świeże dane na temat położenia geograficznego firmowych komputerów. Uzyskiwane informacje na temat miejsca przebywania sprzętu są przedstawiane w nowym raporcie Geolokalizacja dostępnym w module Komputery.

 

 

 

 

Podłącz się – Zmiany w Datalooku

Statlook 16.2.0 to również zmiany w module Datalook. Istotą prawidłowej kontroli wpinanych nośników w organizacji jest dedykowane narzędzie, które pomoże takie nośniki zinwentaryzować i przydzielić odpowiednie prawa. Datalook uległ przemodelowaniu i odświeżeniu, dzięki czemu jest możliwa automatyczna rejestracja, autoryzacja i inwentaryzacja. Nadawanie polityk do użytku podłączonego nośnika nigdy wcześniej nie było prostsze.

 

 

 

 

Mogę zobaczyć – Nowa definicja ról i uprawnień

Wersja 16.2.0 wprowadza szereg dodatkowych zmian w rolach i uprawnieniach, które usprawnią administrowanie systemem. Obecnie do użytkowników można przypisać więcej niż jedną rolę, a ponad to można ograniczyć widoczność danych do poszczególnych raportów. Pomoże to w precyzyjnym określeniu dostępów do informacji dla poszczególnych pracowników organizacji. Dodatkowo nowa wersja pozwala na wykorzystanie konsoli master przez zwykłych pracowników. To kolejny krok do sprawniejszego wykonywania zadań.

 

 

 

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły