Czy jest możliwość wyświetlenia nazwy drukowanego dokumentu?

Nazwa drukowanego pliku jest uwzględniona dla kolumny: Dokument, jednak najprawdopodobniej kolumna jest ukryta.

Rozwiązanie:

  1. Możliwe jest załączenie lub wyłączenie wybranych kolumn danych dla danego raportu. W tym celu, należy z menu kontekstowego wywołanego prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny, wybrać polecenie Wybór kolumn. wybor kolumn
  2. Na ekranie pojawi się okno Dostosowanie
  3. Wybór danych  polega na przeniesieniu nagłówka kolumny (Dokument) metodą przeciągnij i upuść (drag and drop) pomiędzy tabelą, a oknem Dostosowanie (lub w odwrotnie) dodawanie kolumn


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły