Logi PostgreSQL

Dziennik zdarzeń dla serwera PostgreSQL znajduje się w katalogu pg_log:

  • Windows 32bit, PostgreSQL x86: C:\Program Files\PostgreSQL\<X>\data\pg_log
  • Windows 64bit, PostgreSQL x64: C:\Program Files\PostgreSQL\<X>\data\pg_log
  • Windows 64bit, PostgreSQL x86: C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\<X>\data\pg_log

,gdzie <X> jest numerem wersji serwera PostgreSQL (np. 9.5).

 

W przypadku  PostgreSQL w wersji 10 lub nowszej logi znajdują się w katalogu log

Domyślny lokalizacja katalogu to C:\Program Files\PostgreSQL\10\data\logCzy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły