Jeden użytkownik przypisany do wielu komputerów.

Agent uplook rozpoznaje zalogowanego użytkownika na podstawie SID (Security Identifier) użytkownika. Jeżeli w sieci znajdują się komputery, które były przygotowywane do pracy z wykorzystaniem obrazu/klonu dysku, może się zdarzyć, że dla każdego użytkownika został użyty ten sam SID.

Sprawdzanie:

Aby sprawdzić czy taka sytuacja ma miejsce, należy na komputerach, do których został przypisany ten sam użytkownik uruchomić wiersz poleceń.

  1. W menu Start wpisz CMD i uruchom wiersz poleceń.
  2. W wierszu poleceń użyj polecenia
    WHOAMI -ALL

    whoami windows SID

  3. Odczytaj identyfikator przypisany użytkownika.

Jeżeli identyfikatory są takie same oznacza to, że system działa poprawnie, błąd został popełniony podczas tworzenia obrazu dysku. Microsoft zaleca korzystanie z narzędzia sysprep do przygotowywania obrazów. Narzędzie to pozwala na usunięcie specyficznych dla danej instalacji danych, między innymi SID.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły