Jak zmienić widok domyślny wyposażenia?

Informacja

Ta część artykułu dotyczy użytkowników bazy MSSQL

Uwaga

Przed rozpoczęciem modyfikacji bazy danych zwracam uwagę na to, że nieumiejętne posługiwanie się narzędziami może doprowadzić do uszkodzenia bazy. Dlatego też przed wykonaniem jakiegokolwiek zabiegu na bazie należy przeprowadzić archiwizację. Za wszelkie uszkodzenia bazy w wyniku nieumiejętnego posługiwania się narzędziami SQL winę ponosi użytkownik.

 1. Proszę zainstalować aplikację SQL Server Management Studio na komputerze, gdzie zainstalowany jest serwer MSSQL (SQL Server Management Studio można pobrać ze strony producenta)
 2. Zatrzyj usługę uplook server.
 3. Należy połączyć się z poziomu SQL Server Management Studio z serwerem MSSQL, na którym znajduję się baza danych systemu uplook: logowanie sql
 4. Po wykonaniu połączenia z bazą uplook-a należy rozwinąć pozycję Databases.
 5. Proszę z menu kontekstowego (Wywołanego prawym przyciskiem myszy na bazie uplook-a) wybrać polecenie: New Query nowe zapytanie
 6. W oknie New Query wprowadź instrukcję SQL, która ma być wykonana, i wybierz Execute: Należy wykonać poniższe zapytanie:
  SELECT * FROM  ucdView WHERE ucdView.IdDataType=2

  widok domyslny

 7. Zapytanie zwraca informacje o widokach stworzonych w wyposażeniu. Kolumna DefaultView odpowiada za określenie widoku domyślnego (wartość „1”).
 8. Proszę wpisać wartość „1” dla odpowiedniego wpisu, jednocześnie w poprzednim (widoku domyślnym) należy ustawić wartość „0”.

Informacja

Ta część artykułu dotyczy użytkowników bazy
PostgreSQL Server

Uwaga

Przed rozpoczęciem modyfikacji bazy danych zwracam uwagę na to, że nieumiejętne posługiwanie się narzędziami może doprowadzić do uszkodzenia bazy. Dlatego też przed wykonaniem jakiegokolwiek zabiegu na bazie należy przeprowadzić archiwizację. Za wszelkie uszkodzenia bazy w wyniku nieumiejętnego posługiwania się narzędziami SQL winę ponosi użytkownik.

 1. Zatrzymanie usługi uplook server
 2. Proszę uruchomić pgAdmin III (Start-> Programy-> PostgreSQL <X>-> pgAdmin III ) na komputerze, gdzie znajduje się server PostgreSQL.
 3. Następnie proszę połączyć się z poziomu pgAdmin-a z instancją servera PostgreSQL.
 4. Proszę wybrać bazę uplook-a i kliknąć przycisk SQL (Wykonaj dowolne zapytanie SQL): querypost2 querypost
 5. Następnie proszę wykonać polecenie:
  SELECT * FROM &nbsp; "ucdView" WHERE "ucdView"."IdDataType"=2
 6. Zapytanie zwraca informacje o widokach stworzonych w wyposażeniu. Kolumna DefaultView odpowiada za określenie widoku domyślnego (wartość „t”).
 7. Proszę na podstawie wyniku zapytania zmienić wartość „true” dla odpowiedniego wpisu (dla tabeli ucdView), jednocześnie w poprzednim (widoku domyślnym) należy ustawić wartość „false„: pgadmin1 pgadmin2 pgadmin3
 8. Uruchom usługę agenta.


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Skomentuj