Nieprawidłowe dane na widgecie „Informacje o agentach”

Błąd:

Uplook na zakładce Start na widgecie Informacje o agentach przedstawia agentów jako Offline, a na zakładce Zasoby komputery mają status online.

Na widgecie Informacje o agentach (Zakładka Start) prezentowana jest statystyka dotycząca połączenia agentów z serwerem uplook-a (Online\Offline). Natomiast w drzewku wyposażenia w module Zasobów prezentowane są statusy dostępności komputerów w sieci:

  • agentonline Komputer w sieci, włączony, z zainstalowanym Agentem
  • offline agent Komputer w sieci, wyłączony, z zainstalowanym Agentem

Należy mieć na uwadze fakt, że dany komputer może być traktowany w module Zasobów jako Online agentonline (komputer jest włączony i podłączony do sieci ), jednak agent może nie działać prawidłowo (nie łączy się z serwerem uplook-a), co powoduje rozbieżność danych.

Rozwiązanie:

Najlepszym rozwiązaniem w celu wyszukania komputerów z problemem komunikacji jest wybranie raportu Informacje o Agencie (Zasoby).

  1. Proszę zaznaczyć w drzewku wyposażenia katalog Wszystkie elementy i pogrupować dane na raporcie względem kolumny Wersji Agenta.
  2. Należy sprawdzić czy na komputerach jest zainstalowana aktualna wersja agenta.
  3. Dodatkowo ważna jest kolumna Czas ostatniego połączenia,  na jej podstawie można określić czy agent poprawnie komunikuje się z serwerem uplook-a.
  4. Jeżeli dany komputer jest prezentowany w drzewku wyposażenia, jako agentonline natomiast czas ostatniego połączenia agenta nie jest aktualny, to należy dla tego komputera przesłać cały katalog Logs. informacje o agencie


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Skomentuj