Jak obliczana jest aktywność i przerwy w pracy?

Wydajność pracy

Aktywność obliczamy z wykorzystania aplikacji. Liczona jest w ten sposób, że jeżeli dany proces (aplikacja) jest na pierwszym planie to jest to stosunek czasu, w którym zarejestrowano operacje wejścia ( kliknięcia klawiatury lub myszy przez pracownika w tym programie) do całkowitego czasu użycia aplikacji na pierwszym planie. Np. Pracownik korzystał z MS Word przez 10 min (aplikacja była na pierwszym planie), jednak przestał jej używać przez 2 min (nic nie pisał):

Aktywność = (8min/10 min)*100%= 80%

Przerwy pracy – Jest to sumaryczny czas, w którym aktywność została przerwana. Minimalny czas nieaktywności wynosi 2 minuty. Jeżeli czas nieaktywności wyniesie więcej niż 5 min to taka przerwa odnotowana będzie także w raporcie Przerwy w pracy.

Czas pracy – Całkowity czas pracy w danym dniu, obliczany jako różnica czasu pomiędzy ostatnim a pierwszym zdarzeniem w tym dniu. Bardziej właściwe byłoby określenie „czas przebywania w pracy”, ponieważ wszelkie przerwy pomiędzy czasem pierwszego a ostatniego zdarzenia nie są odliczane. Jeśli pracownik po raz pierwszy kliknął o 8:00, a po raz ostatni o 16:00, to jego czas pracy (WorkTime) wyniósł 8 godzin. Ale jeśli włączy komputer wieczorem i ostanie zdarzenie będzie miało miejsce o 20:00, to czas pracy (WorkTime) wyniesie 12 godzin.

Warto przeczytać: Jak zwiększyć wydajność pracy?Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły