Instalacja PostgreSQL

Jak Zainstalować serwer PostgreSQL?

  1. Ze strony producenta pobierz najnowszą, stabilną wersje instalacyjną, odpowiednią dla architektury Twojego systemu operacyjnego.
  2. Uruchom instalator PostgreSQL Server i kliknij Next> instalator postgre
  3. W kolejnym kroku instalator wyświetli okno (Installation Directory), służące do określenia ścieżki dostępu do głównego folderu instalacyjnego serwera PostgreSQL. Kliknij przycisk Next > sciezka instalacyjna postgre
  4. W zakładce Data Directory można skonfigurować ścieżki do katalogu, w którym będą przechowywane pliki bazy danych. Kliknij przycisk Next> sciezka bazy postgre
  5. Na formularzu konfiguracji usług podaj hasło dla konta użytkownika postgres (administrator), pod kontrolą którego będzie działać usługa PostgreSQL. Kliknij przycisk Next> haslo dla postgres
  6. W kolejnym kroku określ numer portu, na którym serwer PostgreSQL będzie nasłuchiwał połączeń (Domyślnie: 5432). Kliknij przycisk Next> kodowanie postgre
  7. Zakładka Advanced Options umożliwia określnie, jakiego kodowania ma używać serwer bazy danych. Pozostaw ustawienia domyślne i kliknij przycisk Next>port postgre
  8. Następuje przejście do podsumowania. Kliknij przycisk Next> podsumowanie instalacji
  9. Zostanie wyświetlony pasek postępu instalacji, a następnie informacja o powodzeniu/niepowodzeniu procesu instalacji serwera PostgreSQLpostep instalacjikoniec instalacji postgresql


Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

Skomentuj