Generowanie kodu kreskowego dla zasobu.

W celu łatwego zapanowania nad majątkiem firmy, możemy zinwentaryzować wszystkie zasoby oraz wygenerować dla nich kody kreskowe, dzięki którym możemy z pomocą urządzeń z systemami iOS, Android oraz Windows Mobile i aplikacją Mobile Uplook Inventory łatwo zarządzać.

Rozwiązanie:

  1. W konsoli Master przejdź do zakładki Narzędzia -> Opcje opcje systemu uplook
  2. Z drzewka po lewej stronie wybierz Kody Kreskowe a następnie z list rozwijanych wybierz parametry generowane dla kodu kreskowego oraz określ typ generowanego kodu ustawienia kodów kreskowych
  3. Zatwierdź zmiany przyciskiem OK. Przejdź do modułu Komputery i z drzewka widoku wybierz komputer, dla którego chcesz wygenerować kod kreskowy i dwuklikiem otwórz edytor zasobówgenerowanie kodów kreskowych
  4. W prawym górnym rogu kliknij znaczek odświeżania aby wygenerować kod, za pomocą sąsiednich przycisków możesz zapisać obraz wygenerowanego kodu bądź od razu go wydrukować.

Porada

Możesz łatwo zarządzać zasobami oznaczonymi kodami kreskowymi z poziomu aplikacji mobilnej dostępnej na różne platformy. Mobile Uplook Inventory znajdziesz we wszystkich oficjalnych repozytoriach aplikacji mobilnych (np. Google Play Store). 



Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły