Dopuszczanie do użytku tylko autoryzowanych pendrive.

System uplook daje możliwość inwentaryzacji dysków zewnętrznych oraz nadawaniu uprawnień dostępu do nich. Funkcja ta zapewnia, że w firmie nie użytkowane są napędy nieznanego pochodzenia.

Rozwiązanie:

  1. W konsoli Master przejdź do zakładki Datalook ->  Zarządzanie dyskamiuplook zarządzanie dyskami
  2. Wybierz dział, do którego chcesz przypisać dany nośnik. Dla potrzeb tego poradnika wybrano wszystkie elementy. Następnie kliknij Nowy i wypełnij formularz danymi niezbędnymi do identyfikacji danej pamięci przenośnej. Wymaganym polem jest Nazwa, pozostałe są opcjonalne, warto je wypełnić, zwłaszcza przy większej ilości nośników. Po wypełnieniu danych, podepnij urządzenie do komputera i kliknij Dodaj podłączony dysk a z listy rozwijalnej wybierz odpowiedniego pendrvie’a. Wszystkie operacje potwierdź przyciskiem OKinwentaryzacja pendrive uplook
  3. Po zatwierdzeniu przejdź do zakładki Datalook -> Uprawnienia pracowników… uprawnienia pracowników do dysków usb uplook
  4. W nowym oknie wybierz widok Dyski, Użytkownicy (pozwala on na ustawienia uprawnień wielu pracowników do konkretnego pendrive, natomiast widok Użytkownicy, Dyski pozwala na nadanie uprawnień konkretnemu pracownikowi do wielu nośników). Wybierając z listy nowo dodany nośnik kliknij Nowe uprawnienia dysków i pracowników
  5. Z listy pracowników wybierz osoby, których będą dotyczyć ustalone ograniczenia dostępu dla tego dysku. Następnie zatwierdź i zamknij okno. dostęp do dysków USB

 

Uwaga

Pamiętaj, że aby ustawienia zaczęły obowiązywać musisz aktywować moduł Datalook. Aby tego dokonać przejdź do zakładki Datalook -> Ustawienia modułu oraz wybierz komputery, dla których kontrola nośników ma zostać aktywowana.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły