Architektura systemu

Statlook wykorzystuje architekturę trójwarstwową z podziałem na Agentów uplook, konsolę zarządzającą Master oraz serwer uplook.

Agenci uplook:

Oprogramowanie napisane w języku C# z wykorzystaniem framework .NET, najmniejsza ale równie istotna co pozostałe składowa systemu. Instalowana na stacjach klienckich, odpowiedzialna jest za gromadzenie danych o aktywności użytkownika oraz sprzęcie. Agent jest jednostką wykonawczą, wszelkie operacje (między innymi takie jak audyt oprogramowania, skan sprzętu) zlecone z poziomu konsoli Master są przez niego wykonywane a wynik przesyłany jest do serwera uplook. Agent dostarcza także informacji o tym jaki pracownik korzysta z komputera,  jakich aplikacji używa czy jakie strony internetowe przegląda.

Konsola Master:

Aplikacja zarządzająca, służy do zarządzania agentami (instalacja zdalna, zlecanie skanów itp.). W postaci graficznej prezentuje dane zgromadzone i przetworzone przez serwer uplook. Z tego poziomu można wygenerować raporty dotyczące pracowników, zasobów, audytu oprogramowania oraz wiele innych. Konsola Master pozwala także na edycję danych oraz wprowadzanie nowych. Wbudowane narzędzia pozwalają na automatyzację wielu procesów takich jak na przykład synchronizacja zasobów oraz pracowników z Active Directory, wygenerowanie paczki instalacyjnej MSI agenta, która może zostać użyta przy dystrybucji oprogramowania z wykorzystaniem GPO czy chociażby harmonogram skanów oprogramowania oraz sprzętu. Z poziomu konsoli Master możliwa jest obsługa incydentów zgłoszonych w helpdesk oraz nawiązywanie połączeń zdalnych przy wykorzystanie autorskiego rozwiązania.

Serwer uplook:

Serwer odpowiada za przetwarzanie danych przesłanych przez agentów oraz zapis ich w bazie danych. Dostarcza także informacji widocznych w konsoli Master, pośredniczy w niemal każdej operacji pomiędzy konsolą zarządzającą a agentami systemu.  Sama baza danych nie musi być instalowana na tej samej jednostce co serwer, możliwe jest wskazanie bazy danych w innej lokalizacji. Serwer może współpracować z silnikami baz danych Microsoft SQL Server oraz PostgreSQL. Program jest zoptymalizowany do wydajnej pracy z dowolnym z tych silników.

Poniżej przedstawiony jest uproszczony schemat architektury systemu.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły