Znaczenie ikon komputerów w statlook.

Znaczenie poszczególnych ikon komputerów w widoku zakładki Komputery:

  • nowy komputer online bez agenta – Nowy komputer w sieci, włączony, bez Agenta
  • komputer online bez agenta – Komputer w sieci, włączony, bez Agenta
  • nowy komputer z agentem – Nowy komputer w sieci, włączony, z zainstalowanym Agentem
  • komputer online z agentem – Komputer w sieci, włączony, z zainstalowanym Agentem
  • nowy komputer offline bez agenta – Nowy komputer, wyłączony lub poza siecią, bez Agenta
  • komputer offline bez agenta – Komputer, wyłączony lub poza siecią, bez Agenta
  • nowy komputer offline z agentem – Nowy komputer, wyłączony lub poza siecią, z zainstalowanym Agentem
  • komputer offline z agentem – Komputer, wyłączony lub poza siecią, z zainstalowanym Agentem

Jak łatwo zauważyć ikony statusów offline są szarymi odpowiednikami ikon statusów online.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły