Jak konfigurować Direct PC Proxy?

Direct PC od wersji 10.7.0 posiada możliwość łączenia się ze stanowiskami w innych podsieciach. W związku z tym należy pamiętać, aby przed rozpoczęciem pracy odpowiednio skonfigurować środowisko.

Rozwiązanie:

1.   Konfiguracja serwera:

Po uruchomieniu „Ustawień uplook Server” przechodzimy na zakładkę Direct PC Proxy i zaznaczamy parametr „Włącz Direct PC Proxy”. Następnie wybieramy port komunikacji lub pozostawiamy domyślny „22200”.

konfserw

2.   Konfiguracja konsoli Master.

Po uruchomieniu konsoli Master należy wybrać menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje”. Na liście pozycji odnajdujemy grupę „Direct PC” i pozycję „Direct PC Proxy”. Po prawej stronie okna ukaże się nam lista stanowisk, dla których możemy tę funkcję uruchomić poprzez zaznaczenie checkboxa.

ogolne

3.   Odblokowanie portów na zaporach systemowych oraz urządzeniach.

Należy pamiętać, aby dla wybranego w pkt. 1 portu komunikacji zostały utworzone reguły i wyjątki na zaporach systemowych oraz urządzeniach sieciowych(routerach). W większości przypadków wystarczy jedynie zezwolić na połączenia przychodzące przez ten port po stronie serwera Uplook/Statlook.

Uwaga

Należy pamiętać, że agent znajdujący się poza siecią powinien komunikować się z serwerem (np. poprzez przekierowanie portów lub wystawienie usługi serwera na zewnątrz)

 

 Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły