Cannot insert duplicate key row in field ‚DNSName’ […]

Bląd

„Cannot insert duplicate key row in field ‚DNSName’ of object ‚ucoEquipment’ with unique index. The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.”

Informacja

Przy próbie autoryzacji agenta pojawia się komunikat błędu( jak powyżej). Błąd dotyczy przypadku zdublowania nazwy DNS komputera- W bazie danych systemu uplook istnieje już rekord zawierający identyczną nazwę DNS, jak autoryzowany agent, a z założenia nazwa ta w obrębie sieci powinna być unikalna .

Rozwiązanie:

  1. Uruchom konsolę zarządzającą uplook Master.
  2. Wybierz zakładkę Zasoby.
  3. Wyszukaj w drzewku wyposażenia katalog: Nieautoryzowani agenci.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy na agencie, dla którego wystąpił problem autoryzacji i z wyświetlonego menu wybierz polecenie Informacje o agencie. informacje o agencie
  5. Odczytaj dla problematycznego agenta nazwę DNS.dns agenta
  6. Wybierz raport Ogólne (Zasoby) i zaznacz katalog Wszystkie elementy. Wyszukaj komputer względem  (odczytanej wcześniej dla nieautoryzowanego agenta).dns search
  7. Dla wyszukanego komputera należy we właściwościach sieciowych elementu wyposażenia usunąć wartość wprowadzoną w polu Nazwa DNS. dns agenta
  8. Następnie należy ponownie ręcznie autoryzować agenta. autoryzacja agenta

Uwaga

Jeżeli przy wykonywaniu punktu 7, pola we właściwościach sieciowych obiektu wyposażenia nie są edytowalne, oznacza to, że do komputera został już wcześniej przypisany agent, który zwrócił identyczną nazwę DNS. W takim przypadku należy odłączyć agenta od tego komputera, a następnie usunąć go z katalogu Nieautoryzowani agenci.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły