BŁĄD: P0001: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint „FK_sdaSuite_sdaSuite”

Informacja

Ten artykuł dotyczy starszej wersji oprogramowania (6.x)

W trakcie wykonywania procesu migraci bazy danych do serwera PostgreSQL może pojawić się komunikat błędu dla tabeli „sdaSuite”: „BŁĄD: P0001: The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint „FK_sdaSuite_sdaSuite”. The conflict occurred in table „sdaSuite”, column „Id”. The statement has been terminated.”

Komunikat błędu pojawił się przy próbie zapisu powiązanych danych w tabeli „sdaSuite„. Kluczowe znaczenie, w tym przypadku ma kolejność kopiowania rekordów. Błąd jest generowany przez trigger (Auto_Trigger_sdaSuite_OnEdit) uniemożliwiający dodanie informacji o pakiecie, którego nadrzędny rekord (Id) nie istnieje – Nie został jeszcze skopiowany (IdParent wskazuje na Id, którego jeszcze nie ma).

Rozwiązanie:

Aktualizacja systemu uplook\statlook do wersji 7.0.0 lub wyższej.Czy uważasz, że artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły